image

Bouwbedrijf Geers richt zich op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wij nemen de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en economie. Wij zien in 'mens en milieu'-vraagstukken kansen voor nieuwe producten en ontwikkelingen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen, voor nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw.

     

Aandachtspunten hierbij zijn:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij wij waarde creëren op ecologisch, sociaal en economisch gebied.
  • MVO is verankerd in al onze bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende belanghebbenden: personen, bedrijven en organisaties.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door ons gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.
     

 

Bij Bouwbedrijf Geers gaan wij nog een stap verder dan de wet verplicht en streven wij na om het optimale op ieder gebied te behalen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
image